Bygningsinstallationer er i stigende grad begyndt at blive mere populært, da de er med til at effektivisere hverdagen i mange virksomheder. Disse intelligente bygningsinstallationer dækker over en teknisk installation, der er opbygget af flere typer elektriske komponenter. Disse komponenter er netværkstilsluttet, og kan styres via fjernbetjeninger og lignende.

Disse installationer er typisk styring af belysning samt indeklima. Med en intelligent og automatiseret løsning fra Slott Electric, er det også nemmere at undgå unødigt spild af energi.

Fordele ved automatisering

Når du vælger en intelligent installation har du en direkte mulighed for at spare på elforbruget, da man eksempelvis kan implementere et IBI system. Med dette system har du mulighed for at programmere forskellige løsninger, eksempelvis at lyset automatisk slukkes på givne tidspunkter.

Derudover kan et IBI-system sammenkobles med forskellige alarmsystemer, således at hjemmet eller virksomheden bliver overvåget og beskyttet. Sensorer i bygningen kan registrere og alarmere, hvis der er en nødsituation i hjemmet, som vandskade eller ved indbrud. Til disse løsninger, kan der også integreres kameraenheder.

Løsninger i ethvert omfang

Udover det velkendte IBI-system, kan vi også stå til med større intelligente anlæg som CTS-anlæg. CTS, som står for ‘Central Tilstandskontrol og styring’, er et system, hvor man kan styre installationen fra et specifikt sted i bygningen. Dette er typisk benyttet til større byggerier, hvor der i høj grad er brug for fuldstændig automatisk styring af anlægget.