Trænger du til en ny eltavle?

Er du i tvivl om din boligtavle trænger til en opgradering? Er du i tvivl om, hvorfor det er en god idé at få udskiftet din gamle gruppetavle, hvis den stadig virker? Udskiftning af eltavle forøger sikkerheden i din bolig, og vi anbefaler altid på det kraftigste at opgradere til en mere fremtidssikker og driftsikker eltavle.
I dette indlæg vil vi belyse nogle af de gode grunde til, at få udskiftet din gamle boligtavle.

Gennemgang af gruppetavlen

De fleste elinstallationer har en levetid der begrænses af fremstillingsmetoden, fremstillingsmaterialerne samt slitage ved almindeligt brug.
Hvis man har boet i en ældre bolig, har man måske stiftet bekendtskab med de såkaldte ”stofledninger”, mange stofledninger kan principielt udgøre en brandfare da isoleringen omkring ledningen er produceret i et stofmateriale, der ved udtørring, kan forårsage brand. Når det kommer til boligens eltavle, så er det mindst lige så vigtigt at gennemgå denne for fejl og forældede komponenter.
Har eltavlen et RCD type A (den nye benævnelse for et HPFI-relæ) eller sidder der stadig et ældre HFI-relæ?

Hvorfor er det vigtigt hvilket fejlstrømsrelæ, der sidder i tavlen? Et HFI og et RCD type A sikrer begge to mod vekselstrømsfejl (AC). Forskellen er dog at, et RCD type A også beskytter mod pulserende DC restrømme, som der bliver generet af elektrisk udstyr. Har hjemmet enten vaskemaskine, fjernsyn, computere eller lign. så skal der beskyttes med et RCD type A. Herudover kræves der også minimum 2 RCD type A i nye boligtavler, da dette er blevet et krav for at begrænse fejlen til mindre dele af installationen.
Nye boliger (eller boliger der bliver forsynet med komplet nye elinstallationer) skal desuden også sikres med et SPD. Et SPD eller et transientbeskyttelses-element beskytter husets installationer mod faren fra mulige overspændinger fra elnettet eller ved lynnedslag. Det er altså en meget vigtig opgradering i din eltavle, at få transientbeskyttelse.

Smeltesikringer eller automatsikringer?

Ved at få udskiftet den gamle eltavle overgår de fleste også til automatsikringer, hvilket har en stor praktisk indvirkning, da nødvendigheden for at have sikringer af den rigtige type og størrelse af smeltesikringer på lager i hjemmet unødvendiggøres. Du behøver simpelthen ikke manuelt udskifte sikringerne, hvis de bliver overbelastet – du kan blot tænde dem igen.

Hvad kan der ske, ved at bibeholde den gamle eltavle?

Risikoen for fejl, og risikoen for større fejl, forøges markant ved at beholde den gamle eltavle. Når fejlen sker, kan det være svært (sommetider næsten umuligt) at skaffe reservedele til eltavlen.

Nedenfor ses en gammel bakelittavle, det havde en løs forbindelse, hvilket resulterede i en kortvarig brand i eltavlen. Tavlen kunne ikke repareres og måtte udskiftes helt.

Udvidelse af eltavlen

Det er hverken lovligt eller muligt at udvide gamle bakelittavler med nye komponenter, dette vil resulterer i, at der må opsættes mindre små gruppetavler, som indeholder de udvidende kompoenteter.
Nedenfor ses en et godt eksempel på en gammel bakelittavle med en ny gruppetavle kontra en helt ny opdateret eltavle:

Opsummering

Er det strengt nødvendigt at udskifte sin eltavle? Hvis det er en gammel bakelittavle med tilhørende HFI-relæ, vil vores svar være et stort JA, MEN! Er tavlen af nyere dato med et RCD type A (eller bedre kendt som HPFI relæ) er det mere et spørgsmål om tavlens aktuelle stand, og om der ønskes en fremtidssikring og opgradering til automatsikringer samt bedre beskyttelse med flere fejlstrømsrelæer.