Hvad er en transient?

En transient er en impulsspænding i dit elektriske system i din husholdning. En impulsspænding er en markant forøget strøm, som overstiger mærkespændingen i nettet (230V).
En transient er derfor en meget kort forøgelse af spændingen, og tiden måles i sekunder. Transiente spændinger som kan påvirke installationer, er så store at de måles i kV (kilovolt) og kA (kiloampere). På trods af at spændingsforøgelsen blot gennemløber installationen i meget kort tid, kan sådan en forøgelse forvolde stor skade på mennesker og elektronik.

Farligt at undlade transient beskyttelse

Overspændinger kan forekomme ved fejl på elnettet, eller når et lyn slår ned og finder vej til din elinstallation gennem jorden. Lynet behøver altså ikke at slå ned direkte i en bygning, for at bygningens indhold han tage skade heraf.

Graf over spædning/lrms

Hvornår skal der installeres transientbeskyttelse?

Når der etableres komplette nye installationer eller bygges nyt, er der krav til at foretage en risikovurdering ift. installation af et SPD (transientbeskyttelse). Foretages denne risikovurdering ikke skal der installeres transientbeskyttelse.

Opladning af elbil derhjemme

Når der installeres private ladestationer afhænger lovkravet af forskellige faktorer. Hvis du får flyttet din eltavle eller får nye installationer og dermed en ny eltavle samtidig, så skal der installeres transientbeskyttelse. Men installeres ladestationen i jeres nuværende eltavle, er der ikke lovkrav om at installere et SPD (transientbeskyttelse).

Offentlige tilgængelige ladestationer

Når der opstilles offentligt tilgængelige ladestationer er det et lovkrav at installere transientbeskyttelse.
Dette gøres for at, sikre brugernes sikkerhed samt at sikre bilernes elektronik og ladestationen funktionalitet. Derfor anbefaler vi altid vores kunder når vi installere en drivee ladeboks, at få transientbeskyttelse installeret i forbindelse med installation af deres nye ladeboks derhjemme.